Isang Bukas na Komunidad

Kung ikaw ay isang developer, tagapagturo, tagapag-ayos ng komunidad, o isang madamdaming tagasuporta, maaari kang mag-ambag sa Status. Narito ang mga mapagkukunan upang makapagsimula ka.

Kami ay Status

Ang mga embahador ng Status ay nagtatayo, nagtuturo, nagtataguyod, at nag-ambag sa susunod na henerasyon ng Web.

Ano ang magagawa mo bilang ambasador

Ang mga embahador ay malayang pumili ng aming sariling mga kontribusyon. Ang ilan sa mga embahador ay sumusulat ng code, ang iba ay sumulat ng mga post sa blog. Ang iba ay nag ho-host ng event o ng webinars.

Status ambassadors ay nag tra-trabaho sa kabuuan ng isang hanay ng mga lugar at makipagtulungan sa maraming paraan.

Makinig sa boses ng pamayanan ng Status

Mula sa mga podcast hanggang sa mga pulong sa Townhall, sumali sa pamayanan ng Status.

Status Ambassadors