Generowanie konta pseudoanonimowego

  • No phone number
  • No email address
  • No bank account

Trzywyrazowe domyślne nazwy użytkowników i prywatność

Podczas generowania konta, proces randomizacji wybiera trzy słowa — przymiotnik, przymiotnik, zwierzę. To połączenie staje się twoją domyślną nazwą użytkownika w Statusie i skutkuje prawdziwą pseudoanonimowością.

Dowiedz się więcej o nazwach użytkowników aplikacji Status

Bezpieczne generowanie kluczy

Podczas procesu generowania konta, para kluczy czatu i portfela zostaną wygenerowane za pośrednictwem ścieżki wyprowadzonej z BIP43 z mnemonicznej frazy początkowej BIP39. Tylko Ty masz dostęp do kluczy prywatnych, więc przechowuj je w bezpiecznym miejscu.

Nazwy użytkowników z ENS na State of Us

ENS oznacza usługę nazw Ethereum i umożliwia zastąpienie adresów Ethereum niestandardowymi nazwami tekstowymi. Każdy może zarejestrować nazwę użytkownika stateofus.eth, stakując 10 SNT z zakładki Profil.

Należy zauważyć, że kiedy rejestrujesz nazwę ENS z podanym adresem portfela, ten adres jest teraz powiązany z nazwą użytkownika, co zmniejsza prywatność tego konta.

Chroń swoje konto za pomocą karty Keycard

Dodaj uwierzytelnianie dwuskładnikowe wymuszane sprzętowo w trybie offline do swojego konta Status za pomocą karty Keycard. Wymagaj dotknięcia karty i kodu PIN, aby zwiększyć bezpieczeństwo swojego konta.

Masz pytania? Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami

Często Zadawane Pytania